Sức khỏe Golfer được cải thiện hơn với vitamin

Tyrosine là một trong 20 axit amin tiêu chuẩn được sử dụng bởi các tế bào để tổng hợp protein, và được sử dụng để duy trì hiệu quả các chất dẫn truyền thần kinh trong não cho hoạt động đề kháng nặng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *